Subsidieregeling dubbelglas

Er zijn allerlei stimuleringsmaatregelen van de overheid om mensen bewust te maken van hun energieverbruik. Het doel is om veel beter met stroom en gas om te gaan. Eens in de zoveel tijd maakt de overheid subsidies beschikbaar voor de plaatsing van dubbelglas.

Op het moment ziet het er qua regelingen zo uit:

  • BTW-verlaging (9%)
  • SEEH-regeling voor VvE-ers

Eerdere subsidieregelingen

Rond 2009 waren er een aantal regelingen vanuit de Rijksoverheid die huisbezitters stimuleerden om gebruik te maken van materialen die het energieverbruik in de woning deden verminderen. Met deze subsidies konden huiseigenaren de investering natuurlijk sneller terugverdienen. Vanzelfsprekend waren er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moest worden. Dat betrof zaken als de periode waarin de subsidies moesten worden gebruikt, het minimum bedrag van de aan te schaffen materialen en de eisen waaraan het materiaal moest voldoen. Zo werden subsidies verleend voor dubbel glas, energiezuinige boilers, duurzame kozijnen, zonnepanelen en woningisolatie. Dit pakket maakte het investeren in duurzaamheid erg interessant voor menig Nederlander.

Huidige subsidies

De subsidieregelingen voor isolatieglas, zoals die uit 2009, zijn afgeschaft omdat de overheid moest gaan bezuinigen. Aan de andere kant is het gelukkig wel zo dat veel van dit soort duurzame producten in de loop van de jaren goedkoper zijn geworden. Daarmee is een deel van het verlies van subsidies opgeheven. Toch gaf de overheid tot voor kort een subsidie op onder andere het plaatsen van dubbel glas, genaamd de SEEH-regeling.

Naast de SEEH-regeling, welke niet meer voor particulieren geldt omdat het subsidieplafond bereikt is, is er het verlaagd BTW-tarief. Dat wil zeggen dat als je dubbel glas laat plaatsen de arbeidsuren die in rekening worden gebracht zijn belast met 9% BTW. Normaal zou dat tarief 21% zijn.

Isolatieglas kopen?

Kom eerst in contact met meerdere aanbieders van isolatieglas om de mogelijkheden, het rendement per m2 en de jaarlijkse besparingen te bespreken. Daarna kun je kiezen voor het beste aanbod en besparen op de kosten voor de aankoop van isolatieglas.

Zie ook deze subsidie websites:
Energiesubsidiewijzer
Dubbelglas